Ochrona danych osobowych


Co warto wiedzieć?

W związku z realizacją zadań Centrum Usług Wspólnych w Wodzisławiu Śląskim, gromadzimy, przetwarzamy, archiwizujemy i brakujemy (usuwamy) dużą ilość danych osobowych. Naszym zadaniem jest dbanie, o to, aby Państwa dane były wykorzystywane wyłącznie w celu dla którego nam je przekazano, dlatego przetwarzamy Państwa dane tylko w celach, które wynikają z przepisów prawa, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, na podstawie zawartej z Państwem umowy bądź w oparciu o zgodę, której nam Państwo udzieliliście.

O czym musimy Cię poinformować?

Przepisy o ochronie danych osobowych zobowiązują nas do przekazania Tobie kilku ważnych informacji w chwili, gdy przekazujesz nam swoje dane osobowe niezbędne do załatwienia sprawy. Ten obowiązek może pojawić się również w przypadku, gdy pozyskujemy Twoje dane od innych osób, bądź z innych źródeł. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w konkretnych sprawach zamieściliśmy w Biuletynie w zakładce Obowiązek informacyjny, gdzie znajdziesz klauzule informacyjne zawierające wszystkie niezbędne informacje, które powinniśmy Ci przekazać. Prosimy, zapoznaj się z nimi. Znajdują się one również w kancelarii Centrum Usług Wspólnych. W przypadku niespełnienia tego obowiązku przy złożeniu podania/wniosku otrzymasz klauzulę informacyjną przy pierwszej czynności w sprawie.

Twoje prawa

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nadają wiele praw osobom, których dane są przetwarzane – w naszym wypadku – przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych oraz jego pracowników.

Do tych praw należą:

 • Prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • Prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • Prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ważne kontakty

Jeśli z jakichś powodów uznasz, że coś niedobrego dzieje się z Twoimi danymi, albo po prostu Twoja ciekawość nie będzie zaspokojona – możesz zasięgnąć informacji i uzyskać niezbędną pomoc.

 • Administrator danych – Centrum Usług Wspólnych, ul. Św. Jana 16, 44-300 Wodzisław Śląski, tel. 32 45 90 600,
  e-mail: kancelaria@cuw.wodzislaw-slaski.pl
 • Inspektor Ochrony Danych – z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem najłatwiej skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem iod@cuw.wodzislaw-slaski.pl
 • Organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa,ul. Stawki 2

Przepisy prawa

Informacja wytworzona przez:
Monika Dziewior , w dniu:  31‑03‑2021 10:01:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Mitko
email: um_info@wodzislaw-slaski.pl
, w dniu:  31‑03‑2021 10:01:47
Data ostatniej aktualizacji:
05‑05‑2021 10:42:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie